PMF - Odsjek za geografiju

Prijava ispita za julski ispitni rok

Prijava ispita za studente prvog i drugog ciklusa studija će se vršiti putem sistema eUNSA www.eunsa.ba ispiti su otvoreni za prijavu od 29.06.2022.godine (srijeda).

Svaki ispit za svaki predmet pojedinačno se zatvara za prijavu 2 (dva) dana prije održavanja ispita. ukoliko neki od predmeta nisu ponuđeni za prijavu potrebno je javiti se na email adresu Studentske službe PMF-a stsluzba@pmf.unsa.ba kako bi bila omogućena prijava za taj ispit.

Studenti apsolventi koji su iskazali interes za polaganje ispita iz ljetnog semestra, također trebaju prijaviti ispite putem eUNSA sistema.

U slučaju bilo kakvog drugog problema ili poteškoće prilikom prijave ispita, molimo vas da se javite putem e-maila stsluzba@pmf.unsa.ba i to u roku predviđenom za prijavu ispita!

U slučaju da studentska služba nije u mogućnosti riješiti vaš problem kod prijave ispita, kontaktirajte podršku administratora sistema putem emaila eunsa@unsa.ba .