PMF - Odsjek za geografiju

Prijava ispita za septembarske ispitne rokove u ak. 2019/2020. godini

Prijava ispita za septembarske ispitne rokove u ak. 2019/2020. godini za studente prvog i drugog ciklusa studija vršit će se putem  www.isss.ba. Ispiti će biti otvoreni za prijavu u periodu od 20.07.2020./ponedjeljak/ – 31.08.2020./ponedjeljak/

Ukoliko neki od izbornih predmeta nisu ponuđeni za prijavu putem www.isss.ba, možete ih prijaviti putem e-prijave http://eprijava.unsa.ba/index na šalteru studentske službe u periodu od 20.07.2020./ponedjeljak/ – 30.07.2020./četvrtak/ od 10-14 h

Prijava ispita za studente koji ne studiraju po bolonjskim principima vršit će se putem e prijave http://eprijava.unsa.ba/index na šalteru studentske službe u periodu od 20.07.2020./ponedjeljak/ – 30.07.2020./četvrtak/ od 10-14 h

U slučaju bilo kakvog problema ili poteškoće prilikom prijave ispita, molimo Vas da se javite putem e-maila: stsluzba@pmf.unsa.ba i to u roku predviđenom za prijavu ispita!