PMF - Odsjek za geografiju

Prijava ispita za Septembarski ispitni rok – Obavještenje

OBAVJEŠTENJE O PRIJAVI ISPITA ZA SEPTEMBARSKI

PRVI ISPITNI ROK (28.08.2023.–10.09.2023.) I DRUGI ISPITNI ROK (11.09.2023.–24.09.2023.) ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU U SKLADU SA BOLONJSKIM PRINCIPIMA U AK.2022/2023.GODINI

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA ĆE SE VRŠITI PUTEM SISTEMA eUNSA www.eunsa.ba.

ISPITI ĆE BITI OTVORENI ZA PRIJAVU OD 28.07.2023.godine (petak) za prvi ispitni rok i od 06.09.2023.godine (četvrtak) za drugi ispitni rok.

SVAKI ISPIT ZA SVAKI PREDMET POJEDINAČNO SE ZATVARA ZA PRIJAVU 2 (dva) DANA PRIJE ODRŽAVANJA ISPITA. UKOLIKO NEKI OD PREDMETA NISU PONUĐENI ZA PRIJAVU POTREBNO JE JAVITI SE NA EMAIL ADRESU STUDENTSKE SLUŽBE stsluzba@pmf.unsa.ba KAKO BI BILA OMOGUĆENA PRIJAVA ZA TAJ ISPIT.

STUDENTI APSOLVENTI TAKOĐER TREBAJU PRIJAVITI ISPITE PUTEM eUNSA SISTEMA.

NAPOMENA: U slučaju bilo kakvog drugog problema ili poteškoće prilikom prijave ispita, molimo Vas da se javite putem emaila stsluzba@pmf.unsa.ba  i to u roku predviđenom za prijavu ispita!

Sarajevo, 24.07.2023.godine