PMF - Odsjek za geografiju

Prijava polaganja ispita u junu i julu

Prijava polaganja ispita u redovnom ispitnom roku (20.06.2022. – 01.07.2022.) za studente prvog I drugog ciklusa studija koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima u ak.2021/2022.godini vršit će se putem Eunsa sistema   www.eunsa.ba

 

Prijava ispita za studente prvog i drugog ciklusa studija će se vršiti putem sistema eUNSA

Ispiti će biti otvoreni za prijavu od 06.06.2022.godine (ponedjeljak).

Svaki ispit za svaki predmet pojedinačno se zatvara za prijavu 2 (dva) dana prije održavanja ispita. Ukoliko neki od predmeta nisu ponuđeni za prijavu potrebno je javiti se na e-mail adresu studentske službe PMF-a   stsluzba@pmf.unsa.ba   kako bi bila omogućena prijava za taj ispit.

Studenti apsolventi koji su iskazali interes za polaganje ispita iz zimskog semestra, također trebaju prijaviti ispite putem eUNSA sistema.

 

Napomena: u slučaju bilo kakvog drugog problema ili poteškoće prilikom prijave ispita, molimo vas da se javite putem e-maila   stsluzba@pmf.unsa.ba   i to u roku predviđenom za prijavu ispita!