PMF - Odsjek za geografiju

Prijava za dodatni ispitni termin

Na osnovu Člana 64. Zakona o visokom obrazovanju i člana 161. Statuta Univerziteta u Sarajevu prijava za dodatni septembarski ispitni termin vršit će se na šalterima studentske službe 06. oktobra 2020. godine od 10:00 do 14:00 sati.

Studenti preuzimaju prijavu na web stranici UNSA http://eprijava.unsa.ba/index/prijavaispita, te u naznačenom terminu trebaju predati popunjenu prijavu za polaganje samo jednog predmeta.

Ispitni termini će se održati dana 07.10.2020.godine prema rasporedu koji će biti blagovremeno oglašen na web stranici Fakulteta  www.pmf.unsa.ba.