PMF - Odsjek za geografiju

Prijava tema završnog rada I i II ciklusa

Obavještavaju se studenti četvrte godine I ciklusa studija i studenti II ciklusa studija da je potrebno da do 22.01.2024. godine odaberu i prijave temu za izradu završnog rada.

Spisak tema za izradu završnih radova za studente prvog ciklusa studija dostupan je na ovdje, a za studente drugog ciklusa studija ovdje. Obrazac za prijavu tema završnih radova dostupan je na linku.

Ispunjen obrazac prijave teme studenti su dužni dostaviti u štampanom (sa potpisom mentora i studenta) i elektronskom obliku u Sekretarijat Odsjeka za geografiju (emir.skaljic@pmf.unsa.ba) do navedenog roka.