PMF - Odsjek za geografiju

Pristupni podaci za eUNSA sistem

Obavještavamo studente da je potrebno da se putem e-maila jave u sekretarijat Odsjeka za geografiju (emirfcz@hotmail.com) radi preuzimanja pristupnih podataka za eUNSA sistem putem kojeg se vrši prijava polaganja ispita. U e-mailu je potrebno navesti ciklus studija, studijski program i godinu studija.

Za dio studenata, čije su elektronske adrese su raspoložive i poznate, sekretarijat Odsjeka će kreirati i odmah proslijediti podatke.

Elektronski (putem e-maila) podatke možete preuzeti do polovine naredne sedmice, tj. do srijede 19.01.2022. godine, a u izuzetnim slučajevima do petka 21.01.2022. godine. Nakon navedenih rokova pristupne podatke će biti moguće preuzeti lično u studentskoj službi Prirodno-matematičkog fakulteta.