PMF - Odsjek za geografiju

Projekt “Atrakcijska osnova odabranih planinskih područja u FBiH kao osnova za razvoj ekoturizma”

Istraživački tim Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta realizirao je tokom 2019. godine naučno-istraživački projekat “Atrakcijska osnova odabranih planinskih područja u FBiH kao osnova za razvoj ekoturizma”, koji je finansiran od strane Federalnog ministarstva za nauku i obrazovanje. Ovaj projekat je bio fokusiran na analizu turističkih potencijala odabranih planinskih područja: Bjelašnice s Igmanom, Jahorine s Trebevićem, planinskog sistema Prenj – Čvrsnica – Čabulja, Vlašić te masiva planine Vranice. Prostorni obuhvat istraživanih planinskih područja definiran je prema adekvatnim prostorno-planskim rješenjima, sadržanih u nacrtu prostornog plana Federacije BiH.

Navedena planinska područja, Bjelašnica s Igmanom, Jahorina s Trebevićem (u dijelu koji pripada F BiH) su prepoznate i istražene kao područja koja su već tradicionalno poznata po zimskom planinskom turizmu, pored ostalog, zahvaljujući i XIV Olimpijskim igrama koje su održane 1984. godine. Međutim, unutar navedenih planinskih masiva postoje i drugi značajni elementi prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa koji se trebaju dodatno istražiti i uvrstiti u komplementarnu ekoturističku ponudu.

Masivi planinskog sistema Prenj – Čvrsnica – Čabulja imaju izuzetne prirodne predispozicije za razvoj različitih oblika sportsko-rekreativnog i eko-turizma kao i različitih oblika planinarenje, planinskog biciklizma, adrenalinsko-avanturističkog turizma i sl. Planinska grupa Vranica je istražena kao planinsko područje koje ima sve prirodne pogodnosti za razvoj eko-turizma, koji zbog različitih faktora do sada nisu u značajnijoj mjeri valorizirani u turističke svrhe. Planina Vlašić je istraživana kao jedan od recentnih centara planinskog turizma, koji ima značajne prirodnogeografske potencijale za dodatno unapređenje postojeće turističke ponude, posebno u domenu eko-turizma.

Više informacija o projektu je dostupno na linku.