PMF - Odsjek za geografiju

Projekt “Identifikacija i prostorna distribucija polutanata u zraku u Sarajevskoj kotlini – aktuelno stanje i mjere ublažavanja”

Tim stručnjaka Odsjeka za geografiju i Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu je tokom 2017. godine izradio projekt „Identifikacija i prostorna distribucija polutanata u zraku u Sarajevskoj kotlini – aktuelno stanje i mjere ublažavanja“. Osnovni cilj projekta predstavlja identifikaciju i definiranje prostorne distibucije prema identificiranim vrstama polutanata u zraku na prostoru Sarajevske kotline prema klimatološkim sezonama. U projektu su definirani pokazatelji horizontalne prostorne distrubucije i modeli transporta aeropolutanata sa posebnim akcentom na zoniranje polucijom najopterećenijih prostornih zona. Sažete informacije o projektu dostupne su ovdje.

Za sve dodatne upite vezano za projekte koje realizira Odsjek za geografiju javite se na službenu e-mail adresu.