Smjer regionalno i prostorno planiranje

Nastavni program

Regionalno i prostorno planiranje

PMF Geografija
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-107.2-2 Topografija 5 obavezni
FG-111.1-2 Opća geologija 5 obavezni
FG-107.1-2 Matematička kartografija 5 obavezni
RPP-101-2 Uvod u regionalno i prostorno planiranje 5 obavezni
FG-101-2 Meteorologija 5 obavezni
STST-114/I Statistika 3 izborni
M-001 Uvod u matematiku 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-111.8-2 Petrografija sa mineralogijom 5 obavezni
FG-107.5-2 Primijenjena kartografija 5 obavezni
FG-102.5-2 Klimatologija 5 obavezni
FG-103.1-2 Tektonska geomorfologija 5 obavezni
FG-106-2 Pedogeografija 5 obavezni
TN-101-2 Terenska nastava I 3 izborni
TG-114-2 Grafičke metode i modeli u geografiji 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-203.2-2 Egzogena geomorfologija 5 obavezni
FG-204.1-2 Hidrografija kopna 5 obavezni
FG-205-2 Biogeografija 5 obavezni
GE-202-2 Uvod u geoekologiju 5 obavezni
GIS-202-2 Geoinformatika 5 obavezni
T-218-2 Turističko planiranje 3 izborni
FG-207.4-2 Fizičkogeografsko rejoniranje i kartiranje 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
GIS-211-2 GIS 5 obavezni
DG-202-2 Demogeografija 5 obavezni
DG-201.1-2 Opća ekonomska geografija 5 obavezni
RG-301-2 Geografska regionalizacija 5 obavezni
DG-201.3-2 Saobraćajna geografija 5 obavezni
TN-202-2 Terenska nastava II 3 izborni
FG-207.6-2 Tematsko kartiranje 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
DG-307-2 Urbana i ruralna geografija 5 obavezni
RPP-302-2 Koncepcija i metodologija regionalnog i prostornog planiranja 5 obavezni
GE-301.3-2 Geoekološke neravnoteže i posljedice 5 obavezni
RG-303.1-2 Regionalna geografija Bosne i Hercegovine I 5 obavezni
RPP-305-2 Klima i vode u regionalnom i prostornom planiranju 5 obavezni
RPP-302.5-2 Prostorno-planerska praksa I 3 izborni
GIS-301.5-2 Praktikum iz GIS-a 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
RPP-416.5-2 Stanovništvo i naselja u regionalnim i prostornim planovima 5 obavezni
TG-402-2 Uvod u naučno-istraživački rad 5 obavezni
RPP-429-2 Privreda u regionalnim i prostornim planovima 5 obavezni
RPP-402.6-2 Prostorno-planerska praksa II 5 obavezni
TG-412-2 Završni rad I ciklusa studija 5 obavezni
TN-458/I Terenska nastava IV 3 izborni
T-433-2 Etnologija Bosne i Hercegovine 2 izborni