PMF - Odsjek za geografiju

Raspored konsultacija u ljetnom semestru ak. 2023/24. godine

Redni broj Zvanje, ime i prezime Sedmični raspored konsultacija

(dan i vrijeme održavanja)

1. Prof. dr.Mevlida Operta srijeda 10-12 h; četvrtak 12-15h
2. Prof. dr.Alma Pobrić utorak 9-10; srijeda 10-12; četvrtak 9-10; petak 9-10h
3. Prof. dr.Ranko Mirić utorak 08-10h; petak 8-11h
4. Prof. dr.Senada Nezirović srijeda 12-13h; četvrtak 10-14h
5. Prof. dr. Aida Korjenić utorak 9-12h; srijeda 10–12h
6. Prof. dr.Aida Bidžan-Gekić utorak 12-14h; srijeda 12-15h
7. Prof. dr.Haris Gekić ponedjeljak 11-12h; srijeda 12-13h; četvrtak 10-13h
8. Prof. dr.Lejla Žunić srijeda 10-13h; četvrtak 10-12h
9. Prof. dr. Edin Hrelja četvrtak 12-14h; srijeda 9-12h
10. Prof. dr.Amra Čaušević utorak 10-15h
11. Doc. dr. Amra Banda ponedjeljak 9-11h; utorak 13-16h; srijeda od 13-14
12. Doc. dr. Boris Avdić svaki radni dan 15-16h
13. Doc. dr. Amina Sivac srijeda 12-15h; četvrtak od 9-11h.
14. Mr Aida Avdić, viši asistent ponedjeljak 12-14h; utorak 15-16h; srijeda 8-10h
15. Mr Ahmed Džaferagić, viši asistent utorak 10-12h; srijeda 12-13h; četvrtak 14-16h
16. Mr Muniba Osmanović, asistent petak 10-15h
17. Mr Belma Durmišević, asistent četvrtak 10-15h