PMF - Odsjek za geografiju

Raspored održavanja nastave za vanredne studente II godine I ciklusa studija u ljetnom semestru ak. 2017/2018. godine

Raspored održavanja nastave za vanredne studente II godine I ciklusa studija u ljetnom semestru ak. 2017/2018. godine možete pogledati na sljedećem linku:

files/rasporedi/Raspored_V_II_god_ljetni_2017-18.pdf

Napomena: Nastava će održati u tri termina, kako je navedeno u rasporedu, s tim da će se nastava na predmetima na kojima je manje od 5 studenata održavati konsultativno, u kabinetima predmetnih nastavnika i saradnika.