PMF - Odsjek za geografiju

Raspored polaganja ispita u drugom septembarskom ispitnom roku

Termini i mjesta održavanju ispita u drugom septembarskom ispitnom roku na Odsjeku za geografiju 23.09.2020. godine dostupni su na linku.

Napomena: Predmetni nastavnici će kontaktirati studente u vezi načina održavanja ispita putem e-maila ili platformi koje se uobičajeno koriste za svaki od predmeta.