PMF - Odsjek za geografiju

Saradnja Odsjeka za geografiju sa KJP ZOI *84

Početkom zimskog  semestra studijske 2020/2021. godine dogovorena je poslovna saradnja između Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i KJP ZOI 84 OCS d.o.o.
Studenti II ciklusa studija, smjer “Turizam i zaštita životne sredine” će tokom semestra raditi na projektima vezanim za sljedeće teme:

– Digitaliziranje novih ski staza u geografsko informacionom sistemu (GIS) na Bjelašnici

– Digitaliziranje novih ski staza u geografsko informacionom sistemu (GIS) na Igmanu

– Digitaliziranje novih pješačkih/biciklističkih staza u geografsko informacionom sistemu (GIS) na Bjelašnici

– Digitaliziranje novih pješačkih/biciklističkih staza u geografsko informacionim sistemu (GIS) na Igmanu

– Obogaćivanje turističke ponude Bjelašnice u toku ljetnih mjeseci (uvođenje novih sadržaja)

– Obogaćivanje turističke ponude Igmana u toku ljetnih mjeseci (uvođenje novih sadržaja)

– Uvođenje novih sadržaja u Zetri i prostoru izvan Zetre (parking prostor i sl.)
Po završetku semestra, studenti će projekte prezentirati direktoru preduzeća.