PMF - Odsjek za geografiju

Topografske karte Bosne i Hercegovine 1 : 50.000 u izdanju the Defense Mapping Agency (Fairfax, USA)

U čitaonicama Biblioteke Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu mogu se pogledati topografske karte Bosne i Hercegovine i graničnih područja razmjera 1 : 50.000 koje je pripremila i objavila 1996. godine the Defense Mapping Agency (Fairfax, USA).

Metapodaci su dostupni na linku https://plus.cobiss.net/cobiss/bh/bs/bib/search?q=defense+mapping+agency*&db=pmfsa&mat=maps