PMF - Odsjek za geografiju

  /  I ciklus studija   /  U toku drugi prijavni rok za I ciklus studija

U toku drugi prijavni rok za I ciklus studija

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da je počeo drugi rok za prijavu za upis na I ciklus studija pri Odsjeku za geografiju PMF-a. Drugi prijavni rok traje od 31.08. do 13.09.2020. godine.

Informacije o prijavi za upis na studij dostupne su na web stranicama Odsjeka za geografiju i Prirodno-matematičkog fakulteta. Konkurs Univerziteta u Sarajevu za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini dostupan je ovdje.

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA.