PMF - Odsjek za geografiju

Upis i ovjera semestara na III ciklusu

UPIS I OVJERA SEMESTARA NA TREĆEM CIKLUSU STUDIJA u ak. 2023/2024. godini vršit će se od 16.10.2023. do 27.10.2023. godine od 09-12h (kancelarija Šefice Studentske službe).

 

POTREBNO:

  1. Indeks, Semestralni listovi za upis i ovjeru semestra i  2 obrasca ŠV 20 (kupuju se u Studentskoj službi uz predočenu uplatnicu, uplaćenu prema instrukciji koja se nalazi na oglasnim pločama i web stranici Fakulteta)

https://pmf.unsa.ba/wp-content/uploads/2021/03/Upisni-materijal-za-vise-godine-instrukcija-za-uplatu-new.pdf

 

  1. Uplate školarine se vrši prema Instrukciji o načinu uplate koja se nalazi na web stranici

https://pmf.unsa.ba/wp-content/uploads/2021/03/Uplatnica-za-upis-na-Treci-ciklus-studija-primjerak-new.pdf

 

  1. Svi studenti su dužni  izmiriti, osim školarine, troškove korištenja informacionog sistema i biblioteke za akademsku 2023/2024.godinu i opcionalno mogu uplatiti premiju osiguranja u iznosu od 5 KM

https://pmf.unsa.ba/wp-content/uploads/2023/07/Uplatnice-eUnsa-i-biblioteka-primjerak-uplatnice.pdf

https://pmf.unsa.ba/wp-content/uploads/2023/07/Osiguranje-studenata-primjerak-uplatnice.pdf

 

  1. Studenti koji obnavljaju treću godinu studija po drugi i više puta (prema Pravilima iz 2010.g.), dužni su dostaviti odluku o produženju trajanja studija. Molba za produženje studija se podnosi Vijeću doktorskog studija na kojem studirate. Ukoliko studenti iz ove kategorije nisu izmirili finansijske obaveze, potrebno je da izvrše uplatu dugovanja za prethodne godine studija. Oni studenti koji su izmirili finansijske obaveze za sve tri godine studija, kod obnove plaćaju samo troškove korištenja informacionog sistema, biblioteke i osiguranja za novu akademsku

 

Sarajevo, 13.10.2023. godine                                                                                     STUDENTSKA SLUŽBA