PMF - Odsjek za geografiju

Upis primljenih kandidata na II ciklus studija

Upis kandidata u akademsku 2019/2020.godinu koji su ostvarili pravo upisa na drugi ciklus studija u prvom konkursnom roku će se vršiti u periodu od 07.10.2019. (ponedjeljak)  do 11.10.2019. (petak) od 10h do 14 h.

Za upis je neophodno dostaviti sljedeće:

  1. Originalna dokumenta o završenom visokom obrazovanju(ukoliko ih nisu predali pri prijavi na Konkurs)
  2. Upisni materijal (indeks, upisne i semestralne listove – može se kupiti u zgradi Univerziteta u Sarajevu na III spratu, adresa: Obala Kulina bana 7).
  3. Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije veličine 4×6 cm(jednu nalijepiti u indeks, drugu na upisni list).
  4. Uplatnice na ime troškova upisnine(prema Instrukciji o načinu uplate koja se nalazi na oglasnoj ploči-primjeri uplatnica).
  5. Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu(Ul. Patriotske lige 36, od 7:30h – 15:30h) – redovni i redovni-samofinansirajući studenti

Svi studenti su dužni uplatiti naknadu za korištenje bibilioteke i informatičke opreme, kao i naknadu za razvoj informacionog sistema (pogledati primjere uplatnica).

Studenti koji nisu državljani BiH obavezno trebaju donijeti:

  1. Prijavu ili rješenje o mjestu boravka u BiH
  2. Nostrificirane dokumente o završenom visokom obrazovanju

Važno! Djeca šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, kao i djeca bez oba roditelja, koji su primljeni kao redovni studenti i kao redovni-samofinansirajući studenti su oslobođeni plaćanja školarine

Molimo studente da ispravno popune uplatnice jer pogrešno izvršene uplate nećemo moći prihvatiti kao dokaz o uplati.

Primjer uplatnice za upis na Drugi ciklus studija možete pogledati ovdje.

Primjer uplatnice za korištenje ISSS-a, korištenje biblioteke i osiguranje možete pogledati ovdje.

 

Studentska služba