PMF - Odsjek za geografiju

Zbornik radova sa naučne konferencije “Demografski izazovi u Bosni i Hercegovini i svijetu”

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo Zbornik radova sa naučne konferencije “Demografski izazovi u Bosni i Hercegovini i svijetu”!

Konferencija, održana od 8. do 9. juna 2023. godine, okupila je 68 autora koji su predstavili 40 prezentacija i dva postera, obogaćujući naučni dijalog i omogućujući razmjenu ideja i istraživačkih rezultata. Zbornik u izdanju Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematičkog fakulteta, Centra za napredne studije u Sarajevu i Geografskog društva u Federaciji Bosne i Hercegovine, sastoji se od devet odabranih radova koji pružaju uvid u aktuelne demografske izazove u Bosni i Hercegovini i šire. Pored toga, šest radova sa konferencije publikovano je u naučnom časopisu “Geografski pregled”, u brojevima 48 i 49. Svi radovi su prošli detaljan recenzentski proces sa najmanje dvije recenzije kako bi se osigurao njihov kvalitet i relevantnost. Publikovani radovi bit će od velike koristi istraživačima, akademskoj zajednici, donosiocima razvojnih politika, kao i svima zainteresovanima za demografsku problematiku.

Zahvaljujemo se svim urednicima Zbornika, autorima, organizatorima i učesnicima Konferencije na njihovom doprinosu!

Zbornik radova dostupan je na linku.