PMF - Odsjek za geografiju

Anketa za evaluaciju rada nastavnog osoblja

Obavještavamo studente da je od danas preko eUNSA sistema otvorena Anketa za evaluaciju rada nastavnog osoblja u ljetnom semestru 2021-22 akademske godine.
Anketa je dostupna svim studentima koji su upisani u tekuću akademsku godinu, od danas do početka ispitnih rokova, 20.06.2022. godine.
Napominjemo da je anketa anonimna, a sva eventualna pitanja studenti mogu postaviti direktno kolegama iz UTIC-a koji su postavili anketu, kroz eUNSA sistem.