PMF - Odsjek za geografiju

Bibliotečki sajam na Univerzitetu u Sarajevu

U sklopu obilježavanja Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama u Bosni i Hercegovini na svim fakultetima Univerziteta u Sarajevu održat će se Bibliotečki sajam na kojem će studenti i drugi zainteresirani moći razmijeniti knjige sa kolegama, pokloniti ih ili dobiti na poklon, dobiti informacije o potrebnoj literaturi, bibliotečkim uslugama i resursima i sl.

 

Bibliotečki sajam bit će održan

u petak 28. 10. 2022. godine

u periodu 10h – 14h

u holovima obje zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Pozivamo studente i sve zainteresirane da dođu na sajam, donesu knjige koje žele pokloniti, informiraju se o radu Biblioteke Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, njenim uslugama i knjižnom fondu, upoznaju kolege kao i bibliotekare ove biblioteke. Knjige koje želite pokloniti možete ostaviti i prije održavanja sajma u prostorijama Biblioteke. Biblioteka također prima donacije.