PMF - Odsjek za geografiju

  /  Akademski kalendar   /  Izmjene Akademskog kalendara 2019/2020.

Izmjene Akademskog kalendara 2019/2020.

Senat Univerziteta u Sarajevu je, na 14. elektronskoj sjednici održanoj 01.06.2020. godine donio Odluku da se daje saglasnost za izmjene i dopune Akademskog kalendara za studijsku 2019/2020. godinu. Izmjenjeni i dopunjeni Akademski kalendar sa kalendarom realizacije i nadoknade nastave, konsultacija, priprema za ispitne rokove i ispitnih termina možete vidjeti ovdje.