PMF - Odsjek za geografiju

Konačne rang liste i upis primljenih kandidata na studijske programe Prirodno-matematičkog fakulteta u akademskoj 2023/2024. godini

Obavijest – s obzirom da na preliminarne rang liste nije bilo žalbi, iste postaju konačne.

OBAVJEŠTENJE O POSTUPKU UPISA KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA I STRUČNI STUDIJ U AKADEMSKOJ 2023/2024.GODINI U PRVOM KONKURSNOM ROKU

Upis će se vršiti od 17.07.2023. /pon/ – 21.07.2023. /pet/ u Studentskoj službi od 10h-14h

 

POTREBNO:

  1. Upisni materijal (prema Instrukciji za uplate na sljedećem linku: https://pmf.unsa.ba/wp-content/uploads/2021/07/Upisni-materijal-za-brucose-instrukcija-za-uplatu.pdf i na oglasnim pločama Fakulteta). Sa ovjerenim primjerkom uplatnice (potvrda uplate iz banke ili pošte) možete preuzeti upisni materijal na Studentskoj službi.
  1. PREDATI:

2.1. Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije veličine 4×6 cm (jednu nalijepiti u indeks, drugu na  upisni list)

2.2. Isprintati Prijavu za upis iz online sistema www.upis.unsa.ba

2.3. Diplomu i svjedočanstva o završenom četverogodišnjem školovanju – original

2.4Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) i Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerena kopija, ne starija od 6 mjeseci

2.5. Uplatnice na ime troškova upisnine:

2.6. Ugovor o studiranju (dva primjerka – popunjena, odštampana i potpisana) – preuzima se na web stranici Fakulteta (Link)

2.7. Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu  (Ul. Patriotske lige 36, od 8h – 14h)  /redovni i redovni-samofinansirajući studenti/

Ljekarski pregled se može obaviti i prema rasporedu predviđenom za studente PMF-a u terminu od 07.09.-08.09.2023.godine, te je u tom slučaju ljekarsko uvjerenje neophodno dostaviti u Studentsku službu najkasnije do 30.09.2023.godine.

 

SVI STUDENTI SU DUŽNI UPLATITI NAKNADU ZA KORIŠTENJE BIBILIOTEKE I INFORMATIČKE OPREME. (Link)

OPCIONALNO STUDENTI MOGU UPLATITI NAKNADU ZA OSIGURANJE. (Link)

STUDENTI KOJI SE NE UPIŠU U GORE NAVEDENOM PERIODU SMATRAT ĆE SE DA SU ODUSTALI OD UPISA NA DATI STUDIJSKI PROGRAM PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA.

 

STUDENTI  KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH OBAVEZNO TREBAJU DONIJETI:

  1. Prijavu ili Rješenje o mjestu boravka u BiH
  2. Nostrificirane dokumente o završenom srednjem obrazovanju

VAŽNO!

DJECA POSEBNIH KATEGORIJA (PORODICE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA, KAO I DJECA BEZ OBA RODITELJA) IZ KANTONA SARAJEVO, SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA ŠKOLARINE (NE ODNOSI SE NA STRUČNI STUDIJ “INFORMACIONE TEHNOLOGIJE”).

 

PRILIKOM UPISA JE POTREBNO DOSTAVITI VALIDNU POTVRDU O PRIPADNOSTI POSEBNIM KATEGORIJAMA I CIPS POTVRDU O PREBIVALIŠTU (ORIGINAL ILI OVJERENA KOPIJA NE STARIJA OD 6 MJESECI).

 

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆEMO MOĆI PRIHVATITI KAO DOKAZ O UPLATI

 

U Sarajevu, 13.07.2023.godine     

 IZ DEKANATA