PMF - Odsjek za geografiju

Obavijest o Erasmus+ mobilnosti u ljetnom semestru ak. 2020/21. godine

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskom univerzitetu: PALACKY UNIVERZITET U OLOMOUCU. Na konkurs se mogu prijaviti :

  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
  • nastavno osoblje
  • nenastavno osoblje.

Ponuđene studijske oblasti su: geografija, sociologija i kultura i političke nauke. Više informacija o navedenom konkursu možete naći na LINKU.