PMF - Odsjek za geografiju

Obavještenje o drugom septembarskom ispitnom roku

Obavještavaju se studenti Odsjeka za geografiju da se drugi septembarski ispitni rok održati u četvrtak 23.09.2021. godine u periodu 9-12 sati.

Prijava ispita vršit će se putem e-mail adrese Odsjeka za geografiju geografija@pmf.unsa.ba i Studentske službe PMF-a stsluzba@pmf.unsa.ba .

Prijave je potrebno dostaviti na obje e-mail adrese najkasnije do ponedjeljka 20.09.2021.godine do 12 sati.

Napominjemo da studenti preuzimaju prijavu na web stranici UNSA  http://eprijava.unsa.ba/index/prijavaispita, te u naznačenom terminu trebaju poslati popunjenu prijavu za polaganje samo jednog predmeta.