PMF - Odsjek za geografiju

Obavještenje o postupku upisa kandidata koji su stekli pravo upisa na prvi ciklus studija i stručni studij u akademskoj 2023/2024. godini u drugom konkursnom roku

Upis će se vršiti od 25.09.2023. /pon/ – 29.09.2023. /pet/ u Studentskoj službi od 10h-14h

POTREBNO:

  1. Upisni materijal (prema Instrukciji za uplate na sljedećem linku i na oglasnim pločama Fakulteta)
  1. PREDATI:

2.1. Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije veličine 4×6 cm (jednu nalijepiti u indeks, drugu na  upisni list)

2.2. Prijavu na Konkurs iz online sistema www.upis.unsa.ba

2.3. Diplomu i svjedočanstva o završenom četverogodišnjem školovanju – original

2.4Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) i Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerena kopija, ne starija od 6 mjeseci

2.5. Uplatnice na ime troškova upisnine (prema Instrukciji o načinu uplate koja se nalazi na linku i na oglasnim pločama Fakulteta)

2.6. Ugovor o studiranju (dva primjerka – popunjena, odštampana i potpisana) – preuzima se na web stranici Fakulteta ( Link )

2.7. Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu  (Ul. Patriotske lige 36, od 8h – 14h)  /redovni i redovni-samofinansirajući studenti/

Ljekarsko uvjerenje neophodno je dostaviti u Studentsku službu najkasnije do 30.09.2023.godine.

 

SVI STUDENTI SU DUŽNI UPLATITI NAKNADU ZA KORIŠTENJE BIBILIOTEKE I INFORMATIČKE OPREME. ( Link )

OPCIONALNO STUDENTI MOGU UPLATITI NAKNADU ZA OSIGURANJE. Link )

STUDENTI KOJI SE NE UPIŠU U GORE NAVEDENOM PERIODU SMATRAT ĆE SE DA SU ODUSTALI OD UPISA NA DATI STUDIJSKI PROGRAM PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA.

STUDENTI  KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH OBAVEZNO TREBAJU DONIJETI:

  1. Prijavu ili Rješenje o mjestu boravka u BiH
  2. Nostrificirane dokumente o završenom srednjem obrazovanju

 

VAŽNO!

DJECA POSEBNIH KATEGORIJA (PORODICE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA, KAO I DJECA BEZ OBA RODITELJA) IZ KANTONA SARAJEVO, SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA ŠKOLARINE (NE ODNOSI SE NA STRUČNI STUDIJ “INFORMACIONE TEHNOLOGIJE”).

PRILIKOM UPISA JE POTREBNO DOSTAVITI VALIDNU POTVRDU O PRIPADNOSTI POSEBNIM KATEGORIJAMA I CIPS POTVRDU O PREBIVALIŠTU (ORIGINAL ILI OVJERENA KOPIJA NE STARIJA OD 6 MJESECI).

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆEMO MOĆI PRIHVATITI KAO DOKAZ O UPLATI

 U Sarajevu, 21.09.2023.godine

IZ DEKANATA