PMF - Odsjek za geografiju

Obavještenje o upisu studenata u ak.2023/2024. godinu – ovjera ljetnog i upis u zimski semestar

Upis studenata u akademsku 2023/2024. godinu – ovjera ljetnog i upis u zimski semestar vršit će se od 11.09.2023. do 29.09.2023.godine u Studentskoj službi od 10:00h do 14:00h.

POTREBNO:

  1. Upisni materijal: 2 Semestralna lista za ovjeru i upis semestra i 2 Obrasca ŠV 20 (kupuju se u Studentskoj službi uz predočenu uplatnicu uplaćenu prema instrukciji za uplate sa oglasne ploče i web stranice Fakulteta https://pmf.unsa.ba/wp-content/uploads/2021/03/Upisni-materijal-za-vise-godine-instrukcija-za-uplatu-new.pdf )
  2. Dokaz o izvršenim uplatama za školarinu, troškove korištenja biblioteke, korištenje Informacionog sistema i opcionalno osiguranje studenata (Uplatu izvršiti po Instrukciji o načinu studentskih uplata oglašenoj na web stranici Fakulteta i oglasnim pločama https://pmf.unsa.ba/studentska-sluzba/#instrukcije-o-nacinu-uplate)

 

IZNOS UPISNINE I ŠKOLARINE NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA:

1. STUDENTI KOJI PRVI PUT UPISUJU ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA:

Redovni:  Uplata od 100 KM

Vanredni: Uplata od 900 KM

Redovan-samofinansirajući: Uplata od 1200 KM.

2. STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU:

Redovni: Uplata od 200 KM

Vanredni studenti i Redovni-samofinansirajući studenti: Uplata od 200 KM + 100 KM po nepoloženom ispitu (odnosi se i

i na završni rad) – s tim da ukupan iznos  (uključujući i upisninu) ne može preći iznos školarine.

 

IZNOS UPISNINE I ŠKOLARINE NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA

1. STUDENTI KOJI PRVI PUT UPISUJU ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA:

Redovni:  Uplata od 130 KM

Vanredni: Uplata od 1000 KM

Redovan-samofinansirajući: Uplata od 1200 KM.

2. STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU:

Redovni: Uplata od 260 KM

Vanredni studenti i Redovni-samofinansirajući studenti: Uplata od 260 KM + 100 KM po nepoloženom ispitu (odnosi se i

i na završni rad) – s tim da ukupan iznos (uključujući i upisninu) ne može preći iznos školarine.

 

IZNOS ŠKOLARINE ZA STRUČNI STUDIJ ”Informacione tehnologije”

  1. STUDENTI KOJI PRVI PUT UPISUJU DRUGU GODINU STUDIJA plaćaju troškove školarine u iznosu od 2000 KM.
  2. STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU PRVU GODINU STUDIJA uplaćuju troškove obnove 200KM + naknadu od 100 KM po nepoloženom ispitu, s tim da ukupna suma ne smije prelaziti iznos ukupne cijene školarine.

 

APSOLVENTI PO BOLONJI KOJI PRVI PUT OSTVARUJU STATUS APSOLVENTA

  • Uplata na ime troškova korištenja biblioteke, korištenja Informacionog sistema i opcionalno uplata za osiguranje studenata.

 

APSOLVENTI PONOVCI (studenti po Bolonji), a nisu izvršili sve obaveze, dužni su obnoviti godinu uz plaćanje obnove prema statusu u kojem su bili upisani prije apsolventskog staža.

 

APSOLVENTI KOJIMA JE ISTEKAO APSOLVENTSKI STAŽ (studenti po starom NPP-u), zadržavaju pravo polaganja ispita, odnosno preostalih nastavnih obaveza uz finansijsku naknadu u visini od 100 KM za svaki nepoloženi ispit, uključujući i Diplomski rad, do Zakonski utvrđenog roka.

 

NAPOMENE:

  1. Redovni student koji se finansira sredstvima osnivača može obnoviti svaku godinu studija po jednom i ostati redovni student zadržavajući pravo finansiranja od osnivača.
  2. Studenti nemaju pravo prenošenja nepoloženih ispita iz prve u treću i iz druge u četvrtu godinu studija!
  3. STUDENTI POSEBNE KATEGORIJE U STATUSU SAMOFINANSIRAJUĆI (NA PROGRAMIMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA KS) A KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U KANTONU SARAJEVO (djeca šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja) PRILIKOM UPISA U PRVU GODINU STUDIJA NE PLAĆAJU UPISNINU NI ŠKOLARINU.

STUDENTI POSEBNE KATEGORIJE PRILIKOM OBNOVE GODINE, A KOJI SU UPISALI STUDIJ PREMA RANIJEM ZAKONU (iz svih kantona), OSLOBOĐENI SU PLAĆANJA DO 100,00 KM PO NEPOLOŽENOM ISPITU, TE PLAĆAJU SAMO IZNOS UPISNINE – OBNOVE ZA PRVI CIKLUS STUDIJA 200,00 KM, ODNOSNO 260,00 KM ZA DRUGI CIKLUS STUDIJA.

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆEMO MOĆI PRIHVATITI KAO DOKAZ O UPLATI !

 

U Sarajevu, 06.09.2023.godine