PMF - Odsjek za geografiju

Obavještenje – provođenje anketnog upitnika

Pozivaju se studenti Odsjeka za geografiju da uzmu aktivno učešće u provođenju ankete za potrebe izrade „Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo“ koja će se provoditi u periodu 17-23.10. 2022. godine na teritoriji Kantona Sarajevo. Anketa će se raditi na uzorku od 1.000 ispitanika.

Zainteresovani studenti se mogu prijaviti kod predsjednika Projektnog tima za izradu Strategije Prof. dr. Harisa Gekića na e-mail hgekic@pmf.unsa.ba zaključno sa nedjeljom 9.10.2022. godine.

Svi prijavljeni studenti trebaju doći u ponedjeljak, 10.10.2022. godine, u multimedijalnu salu zgrade Kantona Sarajevo (prizemlje) u 15 sati kada će Projektni tim izvršiti odabir anketara. Maksimalan broj anketara koji će biti odabrani jeste 20, dok će honorar anketara iznositi 500 KM (na bazi 50 urađenih anketa; ukoliko bude manji broj odabranih anketara honorar će biti povećan u skladu sa povećanjem broja urađenih anketa). Prednost kod odabira imaju studenti viših godina studija i oni sa većim iskustvom u terenskim istraživanjima.