PMF - Odsjek za geografiju

Obavještenje za studente I, II i III ciklusa studija

 Asocijacija studenata Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematičkog fakulteta u potrazi je za odgovornim studentima koji bi predstavljali svoje odsjeke u Vijeću fakulteta.
U skladu sa navedenim, mole se studenti I, II i III ciklusa studija Odsjeka za geografiju da najkasnije do 25.01.2023. godine predlože svoje predstavnike.
Svoje prijedloge trebaju pismenim putem dostaviti šefu Odsjeka za geografiju prof.dr. Edinu Hrelji na mail adresu: edinhrelja@pmf.unsa.ba