PMF - Odsjek za geografiju

Obavještenje za studente – prijava ispita u zimskom semestru akademske 2022/2023. godine

Svi studenti koji su ispite prijavili u terminima predviđenim za ispite studenata CEEPUS studija trebaju odjaviti iz eUNSA sistema iste. Ispiti studenata CEEPUS-a na eUNSA sistemu su odvojeni i markirani kao posebna napomena.
Ostali studenti I i II ciklusa studija Odsjeka za geografiju imaju definisane termine polaganja završnih i popravnih ispita, te u skladu sa istim, kada ispiti budu otvoreni za prijavu iste prijavljuju na e-UNSA sistemu.