PMF - Odsjek za geografiju

Održana terenska nastava

U periodu od 24. do 26. aprila 2019. godine održana je terenska nastava za studente Odsjeka za geografiju. Studenti prve godine tokom prvog dana terenske nastave, pod stručnim vodstvom Dr. Mevlide Operte, obišli su dolinu rijeke Miljacke i područje Ilidže gdje su posebno upoznati sa stratigrafskim, petrografskim i hidrogeološkim obilježjima tog područja. Drugog dana terenske nastave na području Olova, a posebno u zaštićenom području Bijambare studenti su promatrali geološke prostorne odnose i specifične reljefne oblike, a tokom trećeg dana nastave na području Visokog, Kaknja, Zenice i Kiseljaka dodatno se informisali i o ostalim geografskim obilježjima i specifičnostima  pomenutih područja.

Studenti druge studijske godine pod vodstvom Dr. Aide Korjenić i Dr. Edina Hrelje na terenskoj nastavi maršrutno-stacionarnog tipa obišli su dolinu rijeke Neretve. Na području Boračkog jezera, Mostara i u delti Neretve upoznati su sa fizičkogeografskim i naseobinskim obilježjima tih područja. U zavisnosti od studijskog usmjerenja studenti su imali specifične zadatke. Na području Neuma, drugog dana terenske nastave, izvršeno je rekognosciranje i tematsko kartiranje terena te analiza svih fizičkogeografskih elemenata geografske sredine. Zapažanja o geološkim i fizičkogeografskim obilježjima poslužila za analizu društvenogeografskih, a posebno turističkogeografskih obilježja tog područja. Posljednjeg dana terenske nastave vršena su terenska istraživanja i zapažanja na području zapadne Hercegovine, a sve informacije bilježene u terenske dnevnike.

Studenti treće godine Turizma i zaštite životne sredine pod vodstvom Dr. Emira Temimovića i Dr. Harisa Jahića u dolini Neretve i u području Gradca u R. Hrvatskoj upoznali su konkretne turističko-geografske i prostorno-planerske sadržaje i analizirali postojeće probleme u pogledu prostorne organizacije naselja. Osim toga, značajna pažnja posvećena je i ocjeni stanja životne sredine. Tokom maršrutnog dijela nastave studenti su objašnjavali turističko-geografske sadržaje i specifičnosti zadatih područja. Za vrijeme boravka u Gradcu održan je i studentski seminar o načinima turističkog vrednovanja plaža.

Za studente treće i četvrte godine nastavničkog smjera održana je zajednička terenska nastava pod vodstvom Dr. Ranka Mirića na području južne, jugozapadne, zapadne i srednje Bosne i Hercegovine. Nastava prvog dana terenske nastave odvijala se na području Jablanice, Konjica, Mostara, Ljubuškog, Gruda, Posušja, Tomislavgrada i Kupresa, a tokom drugog i trećeg dana na području Šipova, Mrkonjić Grada, Ključa, Sanskog Mosta, Prijedora, Banja Luke, Doboja, Maglaja, Zenice, Kaknja i Visokog. Tokom nastave komponentno-kompleksno su razmatrana geografska obilježja pomenutih područja, ali i izvršena diverzifikacija svih prostornih elemenata u kontekstu makroregionalnih i mezoregionalnih razlika. Na mnogobrojnim stajnim tačkama izvršena su terenska osmatranja i interpretirani geografski sadržaji na osnovu saznanja stečenih prethodno tokom studija.

Studenti treće i četvrte studijske godine smjera Regionalno i prostorno planiranje pod vodstvom Dr. Nusreta Dreškovića tokom trodnevne terenske nastave na području Bosne i Hercegovine, R. Hrvatske, R. Slovenije i R. Austrije vršili su istraživanje i konceptualnu analiza planskih rješenja prostornih i urbanističkih planova odabranih regionalno-administrativnih jedinica i urbanih aglomeracija te poređenje planskih koncepcija prostornog razvoja prostornih planova odabranih regionalno-administrativnih jedinica i urbanih aglomeracija određenih područja. Tokom boravka u Mariboru uz stručno vodstvo Dr. Igora Žiberne studenti su obišli gradsko jezgro upoznavajući se detaljno sa prostorno-funkcionalnom organizacijom grada. U Grazu su studenti vršili terenske opservacije te izvršili poređenje prostorne strukture grada sa onom prethodno posjećenih gradova. Tokom trećeg dana terenske nastave od Maribora do Sarajeva studenti su usmeno prezentirali sažete informacije o prostornoj organizaciji i funkcionalnoj strukturi odabranih regionalno-administrativnih jedinica i urbanih aglomeracija.

Studenti četvrte godine smjera Turizam i zaštita životne sredine pod vodstvom Dr. Senade Nezirović tokom trodnevne maršrutno-stacionarne terenske nastave upoznati su sa turističko-geografskim sadržajima i geografskim obilježjima srednje i sjeverozapadne Bosne i Hercegovine. Između ostalog studenti su obišli i posjetili historijsko jezgro Travnika, Malo i Veliko Plivsko jezero kod Jajca, jezero Balkana kod Mrkonjić Grada, tvrđavu u Ključu, etno selu Čardaklije kod Bosanskog Petrovca, Štrbački buk u nacionalnom parku Una, historijsko jezgro Bihaća, vodopad Blihin skok kod Sanskog Mosta, etno selo Ljubačevo kod Banja Luke, gradsko jezgro Banja Luke i etno selo Čardaci kod Viteza. Obilaskom mnogih turistički vrijednih mjesta, lokaliteta i zaštićenih područja studenti su proširili saznanja stečena tokom studija i upoznali se sa njihovim turističkim i ekološkim značajem, uvidjeli regionalne razlike u pogledu stepena turističke razvijenosti određenih područja te spoznali značaj pojedinih faktora za turistički razvoj. Terenska zapažanja i prezentirane informacije sadržane su u terenskim dnevnicima na osnovu kojih su studenti pripremili stručne elaborate.