PMF - Odsjek za geografiju

Odsjek za geografiju aktivno participira u Horizon Europe projektu STECCI

U srijedu, 15. maja 2024. godine, u hotelu Ibis Styles u Sarajevu, održana je radionica projekta STone monument Ensembles and the Climate Change Impact, akr. STECCI, u sklopu Horizon Europe programa, koji finansira Evropska komisija. Projekat STECCI je multidisciplinarni projekat tipa RIA (Reaserch and Innovation Action) koji ima za cilj izučavanje utjecaja klimatskih promjena na kameno kulturno naslijeđe Evrope. U okviru radnog paketa 5. planirano je uključivanje predstavnika tzv. quadruple helix grupacije u aktivnostima koje se odnose na zaštitiu i održivo upravljanje kamenim spomeničkim maslijeđem. U skladu sa tim u hotelu Ibis je održana tematska radionica koja je okupila oko 30 učesnika, predstavnika: nadležnog državnog Ministarstva civilnih poslova, kantonalnog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, općine Ilijaš, općine Olovo, Zavoda za zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo, Zemaljskog muzeja Sarajevo, Turisičke zajednice Kantona Sarajevo, Fondacije Staro-bosanski grad Dubrovnik, osnovnih i srednjih škola iz općina Ilijaš i Olovo na kojoj se diskutovalo o problemimatici zaštite stećaka i njihovog održivog očuvanja kroz njihovu integraciju u koncept održivog kulturnog turizma.

Rezultati radionice poslužit će kao polazna osnova za dalje aktivnosti planirane projektom STECCI, a koje se tiču kreiranja inovativnih i održivih strategija za zaštitu kamenog kulturno-historijskog naslijeđa od uticaja klimatskih promjena i prirodnih nepogoda, zagađenosti životne sredine i antropogenih prijetnji.
Podsjećamo, multidisciplinarni međunarodni tim koji čini devet članica iz osam evropskih zemalja, a kojim koordinira Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet, aktivno radi na realizaciji projektu STECCI, u okviru Horizon Europe programa. Ovo je prvi put da jedna institucija iz Bosne i Hercegovine koordinira projektom u okvriru Horizon Europe programa, čime je Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet potvrdio svoj visoki međunarodni naučni renome. Uz multidisciplinarni tim sa Prirodno-matematičkog fakulteta, koji za ovaj radni paket projekta STECCI sačinjavaju prof.dr. Nusret Drešković, dekan Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematičkog fakulteta, prof.dr. Saida Ibragić, doc.dr. Amina Sivac i mr. sc. Muniba Osmanović, u pripremi i realizaciji projekta sudjeluju istraživači sa Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta, te Akademije likovnih umjetnosti, koji su također prisustvovali ovoj radionici.

Prof. dr. Nusret Drešković, koordinator projekta STECCI, izrazio je zadovoljstvo zbog angažmana svih učesnika i istakao važnost zajedničkog napora u borbi protiv klimatskih promjena i zaštiti kulturnog naslijeđa. Više informacija o STECCI projektu dostupno je na ovoj web adresi.