PMF - Odsjek za geografiju

Poziv za učešće na 8th International Tourism and Hospitality Management Congress

Poštovane kolegice i kolege, studentice i studenti, i ostali prijatelji Odsjeka za geografiju,
Zadovoljstvo nam je pozvati vas na 8th International Tourism and Hospitality Management Congress (ITHMC), koji će se održati od 14-18. septembra u Sarajevu na Prirodno-matematičkom fakultetu.
Kongres ima internacionalni karakter kako u organizacijskom smislu tako i u pogledu učestvovanja istraživača iz svih dijelova svijeta. Učestvovanje na Kongresu predstavlja veoma dobru priliku za razmjenu iskustava ali i za ostavarivanje novih poznanstava i kontakata u cilju uspostavljanja potencijalne saradnje u svim aspektima akademskog rada.
Za nastavnike i saradnike sa svih Odsjeka za geografiju u Bosni i Hercegovini učešće na Kongresu je besplatno.
Radovi prezentirani na Kongresu, nakon recenziranja, se objavljuju u časopisima Geografski pregled i Journal of Tourism and Hospitality Management koje izdaje Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet.
Dodatne informacije možete naći na linkovima u prilogu:
1. web stranica Kongresa:
2. web stranica časopisa Journal of Tourism and Hospitality Management:
3. web stranica časopisa Geografski pregled:
Organizacioni odbor Kongresa