PMF - Odsjek za geografiju

Pozivnica za Internacionalnu naučnu konferenciju “Demografski izazovi u Bosni i Hercegovini i svijetu”

Poštovane kolege i kolegice, studentice i studenti, te ostali prijatelji Odsjeka za geografiju, zadovoljstvo nam je pozvati vas na Internacionalnu naučnu konferenciju “Demografski izazovi u Bosni i Hercegovini i svijetu”, koja će se održati 8. i 9. juna, u Sarajevu, u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta. Organizatori konferencije su Univerzitet u Sarajevu -Prirodno-matematički fakultet u saradnji sa Centrom za napredne studije i Geografskim društvom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Osnovni cilj konferencije je upoznati naučnike i širu javnost sa rezultatima najnovijih naučnih istraživanja domaćih i inostranih stručnjaka iz oblasti demografije, te na taj način omogućiti bolji prijenos naučnih postignuća u politiku i praksu razvoja stanovništva. Uspostavljanje bolje saradnje naučnika sa univerziteta, naučnih ustanova, te stručnjaka iz različitih srodnih disciplina i djelatnosti, ali i donosioca političkih odluka iz Bosne i Hercegovine i svijeta na zajedničkom interesnom području iz nauke i demografske prakse je od krucijalnog značaja, naročito za Bosnu i Hercegovinu, koja se u recentnom periodu suočava sa nizom demografskih problema.

Konferencija obuhvata čitav set važnih demografskih tema, ali i pitanja poput društvene nejednakosti, rješavanja društvenih konflikata, razvoja kulture i njene geografske distribucije, kao i usvajanje politika od značaja za razvoj neke zajednice.

Glavni izlagač naučnog skupa je prof. dr. Ismet Akova sa Univerziteta u Istanbulu (Turska), a neki od učesnika su i  prof. dr. Albert Esteve Palos, demograf u Centru za demografske studije u Barceloni (Španija), prof. dr. Peter Remenyi i prof. dr. Norbert Pap sa Univerziteta u Pečuhu (Mađarska), kao i mnogi drugi profesori i stručnjaci iz prakse iz Bosne i Hercegovine, regije i šire.

Više informacija o programu konferencije, temama i izlagačima možete pronaći ovdje.

Očekujemo Vas!