PMF - Odsjek za geografiju

Preliminarne rang liste za upis na I ciklus studija

Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2019/2020. godini u prvom prijavnom roku, objavljene su na oglasnoj ploči  i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija.

Preliminarne rang liste možete pogledati na slijedećim linkovima:

za smjer nastavnički ovdje,

smjer regionalno i prostorno planiranje ovdje,

za smjer turizam i zaštita životne sredine ovdje.