PMF - Odsjek za geografiju

Prijava ispita za redovni i popravni ispitni rok

Studentska služba PMF-a obavještava studente da će se prijava ispita za redovni i popravni ispitni rok (januarsko-februarski rok) u ak.2020/2021.godini za studente prvog i drugog ciklusa studija vršiti putem  www.isss.ba

Ispiti će biti otvoreni za prijavu u periodu od: 15.01.2021./pet/ – 29.01.2021./pet/ do 12h

Ukoliko neki od izbornih predmeta nisu ponuđeni za prijavu putem www.isss.ba, možete ih prijaviti putem e-prijave http://eprijava.unsa.ba/index, te prijavu poslati u predviđenom roku na email adresu studentske službe: stsluzba@pmf.unsa.ba, kao i sekretarijata odsjeka za geografiju: geografija@pmf.unsa.ba

Na ovaj način i apsolventi prijavljuju ispite iz ljetnog semestra.

 

Za studente koji ne studiraju po bolonjskim principima prijava  za oba roka će se vršiti putem e-prijave http://eprijava.unsa.ba/index u periodu od: 15.01.2021./pet/ – 22.01.2021./pet/

Prijavu poslati u predviđenom roku na email adresu studentske službe stsluzba@pmf.unsa.ba, kao i sekretarijata odsjeka za geografiju: geografija@pmf.unsa.ba

 

U slučaju bilo kakvog problema ili poteškoće prilikom prijave ispita, molimo vas da se javite putem emaila stsluzba@pmf.unsa.ba  i to u roku predviđenom za prijavu ispita!