PMF - Odsjek za geografiju

Prijava ispita za redovni i popravni zimski ispitni rok za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima (23.01.2023-17.02.2023.) u ak. 2022/2023. godini

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA ĆE SE VRŠITI PUTEM SISTEMA eUNSA www.eunsa.ba. ISPITI ĆE BITI OTVORENI ZA PRIJAVU OD 16.01.2023. godine (ponedjeljak).

SVAKI ISPIT ZA SVAKI PREDMET POJEDINAČNO SE ZATVARA ZA PRIJAVU 2 (dva) DANA PRIJE ODRŽAVANJA ISPITA. UKOLIKO NEKI OD PREDMETA NISU PONUĐENI ZA PRIJAVU, POTREBNO JE JAVITI SE NA EMAIL ADRESU STUDENTSKE SLUŽBE stsluzba@pmf.unsa.ba KAKO BI BILA OMOGUĆENA PRIJAVA ZA TAJ ISPIT.

STUDENTI APSOLVENTI I APSOLVENTI PONOVCI KOJI SU ISKAZALI INTERES ZA POLAGANJE ISPITA IZ LJETNOG SEMESTRA, TAKOĐER TREBAJU PRIJAVITI ISPITE PUTEM eUNSA SISTEMA.

NAPOMENA: U slučaju bilo kakvog drugog problema ili poteškoće prilikom prijave ispita, molimo Vas da se javite putem emaila stsluzba@pmf.unsa.ba  i to u roku predviđenom za prijavu ispita!