Smjer nastavnički

Inovirani nastavni program

Nastavnički smjer

PMF Geografija
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
TG-101-1 Uvod u geografiju 5 obavezni
FG-111.1-1 Opća geologija 5 obavezni
FG-108-1 Matematička kartografija  5 obavezni
FG-108-1 Matematička geografija 5 obavezni
FG-101-1 Meteorologija 5 obavezni
FG-107.2-1 Topografija 3 izborni
STAT-114/I Statistika 2 izborni
SO-001 Sociologija 2 izborni
FG-111.7-1 Geohemija 3 izborni
GF-004 Geofizika 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-111.8-1 Petrografija sa mineralogijom 5 obavezni
FG-107.5-1 Primijenjena kartografija 5 obavezni
FG-102.5-1 Klimatologija 5 obavezni
FG-103.1-1 Tektonska geomorfologija 5 obavezni
FG-106-1 Pedogeografija 5 obavezni
TG-101-1 Terenska nastava I 3 izborni
TG-114-1 Grafičke metode i modeli u geografiji  2 izborni
TG-107-1 Toponimija i toponomastika 2 izborni
FG-111.16-1 Geološko kartiranje 2 izborni
TG-105-1 Kvantitativne metode u geografiji 3 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-203.2-1 Egzogena geomorfologija 5 obavezni
FG-204.1-1: Hidrografija kopna 5 obavezni
FG-205-1 Biogeografija 5 obavezni
FG-211.21-1 Paleogeografija 5 obavezni
GIS-202-1 Geoinformatika 5 obavezni
GE-202-1 Uvod u geoekologiju 3 izborni
FG-210-1 Geobaština 2 izborni
FG-203.8-1 Primijenjena geomorfologija  2 izborni
DG-204-1 Humana geografija 3 izborni
FG-204.9-1 Rijeke Bosne i Hercegovine 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-204.2-1 Okeanografija 5 obavezni
GIS-211-1 GIS 5 obavezni
SG-202-1 Demogeografija 5 obavezni
RG-201-1 Geografska regionalizacija 5 obavezni
DG-201.1-1 Opća ekonomska geografija 5 obavezni
TN-202-1 Terenska nastava II 3 izborni
FG-207.6-1 Tematsko kartiranje 2 izborni
DG-202.9-1 Demografska statistika 3 izborni
FG-204.8-1 Jezera Bosne i Hercegovine  2 izborni
T-204.1-1 Geografske osnove rekreacije  3 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
GE-301.3-1 Geoekološke neravnoteže i posljedice 5 obavezni
RG-303.1-1 Regionalna geografija Bosne i Hercegovine I  5 obavezni
RG-302-1 Regionalna geografija Evrope I 5 obavezni
RG-304.2-1 Regionalna geografija Afrike 5 obavezni
PGP-355 Pedagogija 5 obavezni
DG-301.3-1 Saobraćajna geografija 3 izborni
DG-301.2-1 Industrijska geografija 2 izborni
DG-301.5-1 Agrarna geografija 3 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
RG-303.2-1 Regionalna geografija Bosne i Hercegovine II  5 obavezni
RG-304.4-1 Regionalna geografija Amerike 5 obavezni
RG-304.3-1 Regionalna geografija Australije i Okeanije 5 obavezni
RG-304.1-1 Regionalna geografija Azije 5 obavezni
PGP-355/309 Pedagoška psihologija 5 obavezni
TN-303-1 Terenska nastava III 2 izborni
PGP-303 -355/I Didaktika 3 izborni
DG-322.10-1 Medicinska geografija 2 izborni
GE-301.8-1 Prirodni resursi i njihova zaštita 3 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
TG-404-1 Metodika nastave geografije 5 obavezni
DG-407-1 Urbana i ruralna geografija 5 obavezni
T-401-1 Turistička geografija 5 obavezni
RG-402.1 Regionalna geografija Evrope II 5 obavezni
DG-401.6-1 Geografija tercijarnih djelatnosti 5 obavezni
DG-422.4-1 Savremeni demografski procesi u svijetu 3 izborni
FG-403.9-1 Geografija krša 2 izborni
TG-408-1 Vojna geografija 2 izborni
DG-401.8-1 Prostorna organizacija privrednih aktivnosti  3 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
TG-404.6-1 Didaktičko-metodika praksa iz geografije 5 obavezni
TG-402-1 Uvod u naučno-istraživački rad 5 obavezni
DG-408-1 Politička geografija 5 obavezni
GE-401.5-1 Geografija prirodnih nepogoda i katastrofa 5 obavezni
TG-412-1 Završni rad I ciklusa studija 5 obavezni
TN-404-1 Terenska nastava IV 3 izborni
DG-409-1 Geografija i globalizacija 2 izborni
TG-406-1 Metodika upoznavanja okoline 2 izborni
RG-404.6-1 Regionalna geografija Jugozapadne Azije 3 izborni