PMF - Odsjek za geografiju

Prvi sajam sporta, zdravlja i turizma u Centru Skenderija

Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet, zajednički sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja i Fakultetom zdravstvenih studija učestvuje u organizaciji i realizaciji 1. Sajma sporta, zdravlja i turizma, koji će se održati od 26-28.10.2023. godine u Domu mladih, Centar Skenderija.

U okviru navedenog Sajma obilježava se 60 godina Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i XIV Simpozij “Nove tehnologije u sportu”.

Nastavno osoblje i studenti Odsjeka za geografiju aktivno učestvuju u aktivnostima sajma.