PMF - Odsjek za geografiju

Izmijenjeni i dopunjeni raspored ispita za studente I ciklusa studija u junu i julu 2020. godine

Izmijenjeni i dopunjeni raspored održavanja ispita u junu i julu ak. 2019/2020. godine za studente I ciklusa studija dostupan je ovdje. Raspored objavljen na web stranici Odsjeka za geografiju 28.05.2020. (sa drukčijim terminima i bez navedenih termina za dodatni ispitni rok) godine prestaje da važi.