PMF - Odsjek za geografiju

Revidirane konačne rang liste za upis na I ciklus studija

Revidirane konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija „Informacione tehnologije“ u akademskoj 2020/2021. godini u prvom upisnom roku, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija, te Konkursa za upis u prvu godinu stručnog  studija „Informacione tehnologije“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini. 

Revidirane konačne rang liste za Odsjek za geografiju dostupne su ovdje.

Napominjemo svim kandidatima koji su stekli pravo upisa na svim studijskim smjerovima i programima na Prirodno-matematičkom fakultetu da će se upis vršiti u periodu od ponedeljka (27.07.2020.) do ponedjeljka (03.08.2020.) na studentskoj službi u vrijeme od 10,00 do  14,00 sati, osim petka (31.07. 2020.) koji je neradni dan.

Detaljne informacije o postupku  upisa  i  nabavci upisnog materijala se nalazi nalaze se ovdje.