PMF - Odsjek za geografiju

Svečani prijem autora naučne monografije “The Geography of Bosnia and Herzegovina”

Povodom izdavanja i promocije naučne monografije “The Geography of Bosnia and Herzegovina“, potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović upriličila je danas prijem za profesore Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Harisa Gekića, prof. dr. Aidu Bidžan-Gekić, prof. dr. Nusreta Dreškovića i prof. dr. Ranka Mirića.
„Geografija Bosne i Hercegovine“ je prva naučna monografija koja se bavi sistematičnim objašnjenjem savremene geografske stvarnosti Bosne i Hercegovine, a također je prva naučna knjiga o geografiji naše zemlje na engleskom jeziku. Autori su na projektu monografije„Geografija Bosne i Hercegovine“ radili četiri godine tokom čega su sublimirali svoj višedecenijski naučno-istraživački rad. Naučna monografija objavljena je u izdanju jedne od najvećih svjetskih izdavačkih kuća za naučne publikacije Springer Nature iz Švicarske u saradnji sa Internacionalnom geografskom unijom IGU (međunarodna, nevladina, profesionalna organizacija posvećena razvoju geografske nauke). Potpredsjednca Mahmutbegović uputila je čestitke i odala priznanje autorima na realizaciji ovog historijski značajnog naučnog djela kako za bosanskohercegovačku nauku, tako i za promociju naše zemlje širom svijeta. Autori monografije zahvalili su potpredsjednici Mahmutbegović na prijemu i podršci u budućim naučno-nastavnim aktivnostima.