Smjer turizam i zaštita životne sredine

Nastavni program

Turizam i zaštita životne sredine

PMF Geografija
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
TZŽS/212 Naučno-istraživački rad 20 obavezni
TZŽS/213 Identifikacija i valorizacija klime i voda u turizmu 5 izborni
TZŽS/214 Prirodni akcidenti i rizici u turizmu 5 izborni
TZŽS/215 Ekoturizam 5 izborni
TZŽS/216 Identifikacija i valorizacija reljefa u turizmu 5 izborni
TZŽS/217 Teritorijalna organizacija urbanih sistema 5 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
TZŽS/318 Istraživački doktorski seminar I (prezentacija projekta doktorske teme) 30 obavezni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
TZŽS/418 Istraživački doktorski seminar II 30 obavezni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
TZŽS/518 Istraživački doktorski seminar III 30 obavezni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
TZŽS/618 Istraživački doktorski seminar IV (prezentacija radne verzije doktorata) 20 obavezni
TZŽS /626 Odbrana doktorske disertacije 10 obavezni