PMF - Odsjek za geografiju

In memoriam prof. dr. sci. Emir Temimović

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, cijela geografska i akademska zajednica u Bosni i Hercegovini i regiji, te svi oni koji su poznavali porodicu Temimović su ostali pogođeni nezamislivom tragedijom koja se desila 18.08.2020. na magistralnom putu između Ključa i Mrkonjić Grada, u mjestu Čađavica. U saobraćajnoj nesreći je smrtno stradao redovni profesor Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Emir Temimović, zajedno sa suprugom Ramajanom i četveromjesečnim sinom Makom.

Emir Temimović je bio redovni profesor Odsjeka za geografiju, na kojem je ostavio neizbrisiv trag, zahvaljujući svojim ljudskim i profesorskim kvalitetama, kao i naučnom doprinosu. Poslijediplomski studij i doktorski studij je završio na Geografskom odsjeku Prirodoslovno – matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nastavnički poziv je započeo u svom rodnom Ključu 2000. godine, kao profesor geografije u Mješovitoj srednjoj školi. U zvanje docenta za naučnu oblast Fizička geografija na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu izabran je 2008. godine. Bio je angažovan u nastavi i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Prof.dr. Emir Temimović je bio učesnik brojnih naučnih i stručnih projekata, te aktivan član više geografskih udruženja i uredničkih odbora geografskih časopisa u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Učestvovao je u radu naučnih i organizacionih odbora različitih geografskih i srodnih konferencija u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Bugarskoj i Austriji. Među studentima je slovio za jednog od najcjenjenijih i najomiljenijih profesora, te je bio mentor preko 70 završnih radova I I II ciklusa studija na Odsjeku za geografiju, kao i član komisija za ocjenu doktorskih disertacija na svom matičnom odsjeku i Geografskom fakultetu u Beogradu.

Objavio je više od 50 naučnih radova, te nekoliko monografija i udžbenika. Najveći dio svog naučnog opusa je posvetio geomorfološkim i hidrografskim odlikama sliva rijeke Sane.