PMF - Odsjek za geografiju

Izbor i prijava tema završnih radova

Obavještavaju se studenti  četvrte godine I ciklusa studija i studenti II ciklusa studija da je potrebno da do 31.12.2021. godine odaberu temu sa priloženog spiska i prijave temu za izradu završnog rada.

Spisak tema za izradu završnih radova za studente prvog ciklusa studija dostupan je na ovdje, a za studente drugog ciklusa studija ovdje.

Obrazac za prijavu tema završnih radova dostupan je na linku.

Ispunjen obrazac prijave teme studenti su dužni dostaviti u štampanom i elektronskom obliku u Sekretarijat Odsjeka za geografiju do navedenog roka.