PMF - Odsjek za geografiju

Konkurs i plan upisa studenata na I ciklus studija na Odsjek za geografiju u ak. 2019/2020. godini

Budući studenti, dobrodošli na Odsjek za geografiju!

 

Plan upisa

Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Odsjeku za geografiju u ak. 2019./2020. godini

Odsjek / smjer

Predviđeno trajanje studija i broj ECTS Broj studenata
Redovni studij – troškove snosi osnivač Redovni studij – troškove studija snose sami studenti Vanredni studij DL studij Strani državljani

Ukupno

Odsjek za geografiju

4 godine

240 ECTS

30 55 20 9 114
Nastavnički smjer 4 godine

240 ECTS

10 10 5 3 28
Regionalno i prostorno planiranje 4 godine

240 ECTS

10 20 5 3 38
Turizam i zaštita životne sredine 4 godine

240 ECTS

10 25 10 3

48

Prijava na konkurs

Prijave na konkurs se predaju u periodu od 07. juna 2019. godine do 05. jula 2019. godine na šalteru Studentske službe u prizemlju niske zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta.

Tokom prijave kandidati obavezno prilažu:

Uplatnicu na iznos: 40,00 KM

Broj žiro-računa fakulteta: 141 196 53200084 75

Svrha: Prijava na Konkurs za upis na PMF Odsjek za geografiju

 

Primjer uplatnice:

Sva označena polja (zvjezdicom i crvenom bojom) obavezno popuniti

Na uplatnici obavezno naznačiti na koji odsjek kandidat konkuriše (Geografija).

 

Kandidati uz predočenje uplatnice na šalteru Studentske službe fakulteta preuzimaju i popunjavaju zahtjev za upis i prilažu sljedeću dokumentaciju:

  • prijava na Konkurs/zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjerna koji konkurira,
  • original ili ovjerena kopija svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u toku)
  • original ili ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi
  • original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
  • original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu
  • druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (posebna priznanja, nagrade, pripadnost kategoriji, dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja).

Napomena: Sve potrebne dokumente potrebno je kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

 

Kriteriji i mjerila za rangiranje kandidata na rang listama

Rangiranje kandidata izvršit će se prema Odluci koja je data u Konkursu za upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2019/2020. godinu i to prema Članu 2. stav 2., odnosno Član 4. stav 2.  koji se odnosi na rangiranje kandidata prema kriteriju kada nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Za upis na jedan od tri studijska usmjerenja na Odsjek za geografju nije predviđen prijemni ispit, odnosno rangiranje kandidata će se izvršiti na osnovu općeg uspjeha i grupe predmeta koji su značajni za studij geografije: maternji jezik, geografija, matematika i strani jezik sa maksimalno 80 bodova i to tako što se prosječna ocjena iz grupe ovih predmeta zaokruži na dvije decimale i pomnoži sa 16.

Tekst kompletnog Konkursa za upis na fakultetima Univerziteta u Sarajevu sa odlukom o kriterijima i mjerilima za redosljed prijavljenih kandidata objavljen u 07.06. 2019. možete pogledati ovdje.

 

Upis na studij

Kandidati koji ostvare pravo upisa na neki od smjerova Prirodno-matematičkog fakulteta uplaćuju sljedeći iznos školarine:

  1. Kandidati koji su ostvarili pravo upisa u statusu Redovni studij-troškove studija snosi osnivač– 100,00 KM
  2. Kandidati koji su ostvarili pravo upisa u statusu Redovni studij-troškove studija snosi sam student – 1200,00 KM
  3. Kandidati koji su ostvarili pravo upisa u statusu Vanredni studij – 900,00 KM
  4. Kandidati iz posebnih kategorija (dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja) su oslobođeni plaćanja školarine osim vanrednih studenata.