PMF - Odsjek za geografiju

Konkurs za upis studenata u prvu godinu na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2022/2023. godinu

Poštovane kolegice i kolege budući studenti,

Objavljen je Konkurs za upis studenata u studijskoj 2022/2023. godini i kompletan tekst Konkursa se može preuzeti na web stranici UNSA (link)

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija provodit će se isključivo u online režimu putem Informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba) od 13. 06. do 01. 07. 2022. godine (za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita). Prijavni rokovi se zatvaraju na navedene datume u 16:00 sati.

Sve informacije o online upisu dostupne su u sekciji Vodič za upis na: www.upis.unsa.ba

Za upis na neki od studijskih programa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu nije predviđeno polaganje prijemnog ispita u studijskoj 2022/2023. godini.

Predmeti srednjoškolskog obrazovanja koji su značajni za studij geografije i koji će se prilikom rangiranja prijavljenih kandidata bodovati su: Maternji jezik, Geografija, Strani jezik, Matematika.

Takmičenja koja se boduju prilikom upisa su osvojena prva tri mjesta iz predmeta geografija.

Za sva tehnička pitanja prilikom registracije kandidata na platformu za online upis molimo kontaktirajte Univerzitetski teleinformatički centar na telefon 033 560 240 ili na e-mail administracija@utic.unsa.ba

Sretno!