PMF - Odsjek za geografiju

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa i integriranog studija na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2020./2021. godini

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-34-14808-1/20 od 04. 06. 2020 godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati na prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2020./2021. godini, Univerzitet u Sarajevu objavljuje: KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA UNIVERZITET U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020./2021. GODINI.

Tekst konkursa može se naći na linku ispod:

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA UNIVERZITET U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020./2021. GODINI