PMF - Odsjek za geografiju

Nastavlja se saradnja sa hotelom Hills u zimskom semestru studijske 2020/2021 godine.

Nastavlja se saradnja sa hotelom Hills u zimskom semestru studijske 2020/2021 godine. Studenti drugog ciklusa studija Odsjeka za Geografiju, smjer Turizam i zaštita životne sredine će tokom semestra raditi na projektu pod naslovom: “Razvoj sportskog turizma sa raspoloživim kapacitetima grada Sarajeva i hotela Hills.” Studenti će po završetku semestra prezentirati rezultate projekta direktorici hotela gospođi Nermini Sefer. Radujemo se nastavku poslovne saradnje.