PMF - Odsjek za geografiju

  /  Oglasna ploča   /  Obavještenje o elektronskom načinu provođenja evaluacije rada nastavnika i asistenata od strane studenata (studentska anketa) u uslovima pogoršane epidemiološke situacije izazvane pojavom virusa COVID-19 

Obavještenje o elektronskom načinu provođenja evaluacije rada nastavnika i asistenata od strane studenata (studentska anketa) u uslovima pogoršane epidemiološke situacije izazvane pojavom virusa COVID-19 

Poštovani studenti,

evaluacija rada nastavnika i asistenata je najbolji način da date svoje mišljenje, iskažete stavove, konstruktivne kritike i pohvale o radu nastavnika i asistenata na Prirodno-matematičkom fakultetu u uslovima online odvijana nastave i vježbi.
Provođenje ove ankete ima za cilj unapređenje nastavnog procesa, što je u interesu studenata, nastavnog osoblja i menadžmenta.
U ljetnom semestru akademske 2019./2020. godine evaluacija rada nastavnika i asistenata će se provoditi elektronski na slijedeći način:

  • Student će moći pristupiti anketiranju putem google forme koja je postavljena na glavnom meniju prilikom ulaska na e-Nastavu na stranici  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: https://nastava.pmf.unsa.ba/login/index.php
  • Student treba popuniti anketu, koristeći google formu za svaki predmet (za svakog nastavnika i asistenta pojedinačno) najkasnije do 07.06.2020. godine;
  • Forma ne prikuplja osobne podatke (ime i prezime, broj indexa ili e-mail) čime je garantirano potpuno anonimno anketiranje studenata;
  • Rezultati ankete će biti dostupni nastavnicima i asistentima nakon popravnih ispita.

U nadi da ćete vašim objektivnim ocjenjivanjem i konstruktivnim komentarima doprinijeti unapređenju nastavnog procesa u uslovima njegovog odvijanja u online okruženju,

Doc. dr. Zenan Šabanac,
predsjedavajući Odbora za osiguranje kvaliteta PMF-a